Välkommen till Vänersborgs Släktforskare!

Vår medlemstidning Brätte Bladet har nu sänts ut till alla medlemmar!

Årsmötet hålls i år per capsulam och alla handlingar finns med i Brätte Bladet. Vi hoppas att du som medlem skickar in din röstsedel.

Tyvärr tvingas vi ställa in vårt medlemsmöte den 17 mars med Lennart Palm. Hans föreläsning ”Från Gravvalvsvarligt till Dödskul” blir i stället den 22 september. Vår förhoppning är att vårens övriga medlemsmöten ska kunna hållas som planerats, men allt beror förstås på möjligheten för oss att hinna bli vaccinerade innan. 

Föreningens Öppet Hus är inställda hela våren. Vi räknar med att komma tillbaka med nya krafter till hösten.

Programmet för våren ser du under fliken program!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till Vänersborgs Släktforskare!