Onsjötorpen

Torpinventering för Onsjö rote

Onsjö förknippas nu för tiden med en fin golfbana och en stadsdel i Vänersborg. Vi vill med denna torpinventering visa på en historisk verklighet som fanns för länge sedan då Onsjö var ett fint säteri och fideikommiss av stor betydelse i denna trakt och för alla de människor som här levde och verkade. Läs mer här.

Kartan är publicerad med medgivande från Lantmäteriet Dnr: R50448020_190001
 1. Huvudbyggnaden
 2. Stenhuset
 3. Kuskbostaden
 4. Sveriget
 5. Kaserna
 6. Norget/Gränseberget
 7. Vråna
 8. Hovmanstorpet
 9. Brudarebacken
 10. Sandbäckshaga
 11. Sandbäck
 12. Sinaiberg
 13. Hermansstorpet Tuten
 14. Hästängen Stora
 15. Hästängen Lilla
 16. Wisslan
 17. Rosenlund
 18. Muren
 19. Dahlen
 20. Ånetorp
 21. Porten
 22. Berget
 23. Hallebergshage
 24. Hästevadet
 25. Bommen
 26. Kasen
 27. Färjestugan/Smitin
 28. Trädgårdsmästarbostaden
 29. Färjestaden/Gäddebäck
 30. Gäddebäcks gård

Onsjötorpen via Google Maps

Torpakterna ovan visar ett utdrag ur de fullständiga torpakter som ingår i inventeringen för torpen inom Onsjö rote. Önskar du ytterligare upplysningar om vilka som bott på torpen kan du beställa en fullständig torpakt. Denna kostar 50 kr och innehåller en eller flera A4-sidor i färg om torpet.

Beställning av sammanställda torpakter görs på Vänersborgs Släktforskares e-postadress kontakt@venersborgsslektforskare.se samt med inbetalning av 50 kronor per torpakt till:

Plusgirokonto: 93 54 13-5

Torpakten skickas med post så snart inbetalningen är registrerad. Glöm inte att ange namn och adress på inbetalningen!

Kontaktpersoner vad avser torpakternas innehåll är Anders Svensson tel. 070-270 54 63 och Lennart Järpler tel. 072-508 04 08.

Frågor avseende beställning och inbetalning besvaras av kassör Lena Malmlöf
Hummerhielm tel. 0722-480 780.