Styrelsen

Styrelseledamöter 2019-2020

Ordförande Gunnel Jende,  tel.  070- 64 78 140

E-mail: jende(at)telia.com

Sekreterare Stig Åke Andersson,  tel. 0521-192 40

E-mail: nstiga(at)live.se

Kassör, Vice Ordförande Lena Malmlöf Hummerhielm, tel. 0722-480 780

E-mail: lena.hummerhielm(at)gmail.com

Vice sekreterare Nancy Svensson, tel. 0521-22 06 40

E-mail: nancysvensson22(at)hotmail.com

Ledamot

 

Anna-Lena Andersson,   tel. 073-243 16 64

E-post: alaslaktforskning@gmail.com

Ledamot Ulf Manfredsson, tel. 0521-654 01

E-post: ulf.manfredsson@gmail.com

  Övriga funktionärer i föreningen
Revisorer Rolf Stenström  tel. 0521-181 20

Karin Bengtsson  tel. 070-64 32 800

ersättare: Nils Wahlström

Valberedning Ordf. Eva Sköld tel. 070-147 25 79
Medlemsansvariga Rolf Stenström

Lena Malmlöf Hummerhielm

Var vänlig meddela eventuell ändring av adress och telefon till någon av våra medlemsansvariga. VI VILL ÄVEN GÄRNA HA DIN E-POST-ADRESS!

Redaktionskommitté Lena Malmlöf Hummerhielm, redaktör

Gunnel Jende, Ulf Manfredsson

Ansvarig utgivare Gunnel Jende

Hemsidan Redaktörer: Anna-Lena Andersson, Lena Malmlöf Hummerhielm

Ansvarig utgivare:  Gunnel Jende