Torpinventering

Vassända-Naglums hembygdsförening, med tidigare ordförande Stig-Åke Andersson i spetsen, har initierat ett projekt om att inventera torp i vårt närområde, i gamla Vassända-Naglums församling. Det har utvecklats till ett samarbete mellan Vassända-Naglums hembygdsförening, Trollhättebygdens Släktforskare och Vänersborgs Släktforskare.

Tanken var först att Hembygdsföreningen skulle leta upp torpen och sätta upp skyltar där torpen låg och släktforskarföreningarna skulle forska fram vilka som bott i torpen. Uppgifterna skulle sedan samlas och utmynna i någon form av dokumentation. En grupp intresserade medlemmar ur alla föreningar har samlats och ett antal fältvandringar har gjorts för att leta upp torpen.

För närvarande arbetar en grupp från vår förening med inventering av torpen som tillhör Onsjö fideikommiss och man har redan kommit långt i dokumentation av alla uppgifter man samlat. Gruppen har berättat om sitt arbete vid flera tillfällen i vår förening.