Vänersborg förr

Vänersborgs Släktforskare är glada över att kunna samla användbara uppgifter för släktforskare om Vänersborg förr i tiden på hemsidan.  Länkarna till Lantmäteriets Historiska kartor visas bäst via Internet Explorer och programmet Djvu.

Allmänt:

Grafisk indelning i pdf -format av hur hela nuvarande Vänersborgs kommun har förändrats under århundraden (1644 – 1974) – sammanställd av Ingemar Lundvall

Beskrivning i pdf -format av hur indelningen av församlingarna Vänersborg, Vassända, Naglum och Väne-Ryr har förändrats under olika tidsintervall – sammanställd av Gunnel Jende.

Stadsvandring i Vänersborg, Vänersborgs museum.

1600-tal

Slaget vid Vänersborg, Wikipedia

1700-tal

Vänersborgs donationsjord i Nabbensberg 1778, Historiska kartor, Lantmäteriet, i djvu-format

CHARTA öfwer ELFSBORG eller WENERSBORGS HÖFDINGEDÖME 1781, Historiska kartor Lantmäteriet, i djvu-format

Vänersborgs stad med rote- och kvartersindelning 1787, Historiska kartor, Lantmäteriet, i djvu-format

1800-tal

Vänersborgs stad omkring 1800, Historiska kartor, Lantmäteriet i djvu-format.

Karta öfwer Wenersborgs stad upprättad är 1834, Historiska kartor, Lantmäteriet, i djvu-format

Vänersborgskarta 1834 med numrering – nyritad av Rolf Stenström, i pdf -format

Adresser till Vänersborgskartan 1834 med numrering – av Rolf Stenström, i pdf -format

Plan-karta öfver Wenersborgs stad Upprättad år 1868 af C O Osterman – bygger på 1834 års stadsplan, i pdf -format

Häradsekonomiska kartan, Historiska kartor, Lantmäteriet, i djvu-format.

Generalstabskartan 1841, Historiska kartor, Lantmäteriet, i djvu-format.

1900-tal

Flygfotografier över Vänersborg m.m, Historiska kartor, Lantmäteriet, i djvu-format

Generalstabskartan 1933, Historiska kartor, Lantmäteriet, i djvu-format.

Ekonomiska kartan 1963, Historiska kartor, Lantmäteriet, i djvu-format